VÁNOČNÍ STROMEK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pěstování vánočních stromků se rozhodně neprovádí na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Pořízením takového stromku tedy lesy neničíme, ale naopak chráníme, což při současné kůrovcové kalamitě platí dvojnásob. Také mylný názor v otázce umělých stromků, jako řešení v ochraně přírody je silně zavádějící. V případě živých stromků se jedná, na rozdíl od látek, ze kterých se vyrábějí ty umělé, o obnovitelný přírodní zdroj.

Plantáže jsou v podstatě velké plochy zeleně. Neustále se obnovují a nachází zde svůj domov velká řada živočišných druhů od hmyzu, přes drobné savce a plazy, až po spousty zpěvného ptactva, které zde s oblibou hnízdí. Pokud si toto vše dokážeme uvědomit, není třeba považovat pěstování vánočních stromků za něco, kdy přírodě něco bereme, ale naopak jako další obohacení české krajiny o zajímavé prostředí s ekonomicko-ekologickým přínosem.